Ο Κόσμος στο Κατώφλι μας

Το έργο αυτό έχει στόχο να εμπνεύσει και να εξάψει τον ενθουσιασμό των μικρών παιδιών προκειμένου να εξερευνήσουν και να εκτιμήσουν τον κόσμο, να καταπιαστούν με το εξωτερικό περιβάλλον, και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Το έργο απευθύνεται σε επαγγελματίες προσχολικής ηλικίας, βρεφονηπιαγωγούς, βοηθούς εκπαιδευτικούς και άλλους ενήλικες βοηθούς και επιδιώκει στο να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη και εμπειρία τους έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματώνουν στην καθημερινή τους ενασχόληση με τα παιδιά απαιτητικές και ενδιαφέρουσες μεθόδους παγκόσμιας μάθησης. Ο βασικός στόχος του έργου είναι να ευαισθητοποιήσει και να επιφέρει αλλαγή στις στάσεις των μικρών παιδιών απέναντι σε αναπτυξιακά ζητήματα και να διασφαλίσει ότι μπορούν να αναλάβουν δράση για πιο βιώσιμους τρόπους ζωής. Το έργο αυτό έχει σχεδιαστεί με σκοπό να διερευνήσει τρία βασικά ζητήματα μάθησης: την έννοια της αλληλεξάρτησης (τοπικοί-παγκόσμιοι σύνδεσμοι), τη βιωσιμότητα και τη δικαιοσύνη (μέσω του Δίκαιου Εμπορίου).


Το έργο έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, 43 δάσκαλοι από 32 σχολεία (Ελληνόφωνα και Αγγλόφωνα) έχουν εκπαιδευθεί στη χρήση του υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και 34 επιπλέον δάσκαλοι σε 24 σχολεία συμμετέχουν στο έργο. Ο ενθουσιασμός των εκπαιδευτικών ήταν συναρπαστικός καθώς συμμετέχουν ενεργά, είναι προσηλωμένοι και πρόθυμοι και ήδη εντάσσουν το υλικό του έργου στο πρόγραμμα μαθήματος τους. Το έργο συντονίζεται από το CDEC (ΗΒ) με συνεργάτες από την Κύπρο (FWC), την Πολωνία (IGO) και τη Βουλγαρία (Alliance).


Συντονιστής έργου:

- CDEC (ΗΒ),

Συνεργάτες:

- FWC (ΚΥ),

- IGO (ΠΟΛ),

- Alliance (ΒΟΥ)

 

Σύνδεσμοι:

http://www.futureworlds.eu/wiki/The_World_From_Our_Doorstep
http://www.worldfromourdoorstep.com