Χαρτογραφείστε το Γεύμα σας

Το Map Your Meal (MYM) είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί στη διερεύνηση της προέλευσης των τροφίμων μας, τα ιδιαίτερά τους συστατικά και τις επιπτώσεις τους στον κοινωνικο-οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα. Παράλληλα, επιδιώκει να τονίσει το μεγάλο βαθμό παγκόσμιας αλληλεξάρτησης σε προσωπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (λ.χ. καταναλωτής – παραγωγός).


Το Future Worlds Center από την Κύπρο, το οποίο συντονίζει το έργο, σε συνεργασία με εταίρους από τη Βουλγαρία, C.E.G.A., την Αυστρία, Sudwind, το Ηνωμένο Βασίλειο, CDEC, και την Ελλάδα, Fair Trade Hellas, εργάζονται μαζί προκειμένου να αναπτύξουν μία περιεκτική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία θα παρέχει στους καταναλωτές γρήγορη πρόσβαση σε μία γκάμα πληροφοριών για τα τρόφιμα που επιθυμούν να αγοράσουν.


Οι βασικοί στόχοι του έργου μπορούν να συνοψιστούν σε τρία σημεία: Να συμβάλει στο Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015 ενισχύοντας την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση και κατανόηση του κοινού σχετικά με τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις, η οποία θα επιτευχθεί μέσα από τη διερεύνηση του παγκόσμιου επισιτιστικού συστήματος. Να κινητοποιήσει τους νέους ανθρώπους προκειμένου να ασχοληθούν με την προώθηση της παγκόσμιας κοινωνικής δικαιοσύνης και των βιώσιμων τρόπων ζωής. Να ενώσει τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για αειφόρο ανάπτυξη με παρόμοιες πρωτοβουλίες στον Παγκόσμιο Νότο προωθώντας μία καλύτερη κατανόηση των εννοιών της επισιτιστικής ασφάλειας, της επισιτιστικής κυριαρχίας και της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων και αλυσίδων εφοδιασμού. Οι δραστηριότητες του έργου έχουν σκόπιμα σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων, των εκπαιδευτών νεολαίας, των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού γύρω από τα ζητήματα της βιωσιμότητας, της ισότητας, της παγκόσμιας δικαιοσύνης και των παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, οι εταίροι επιδιώκουν να δημιουργήσουν μία ισχυρή και ενεργή συμμαχία πολιτών που θα προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και τους βιώσιμους τρόπους ζωής. Επιπρόσθετα, η ποιότητα της ζωής των αγροτών, των παραγωγών και των οικογενειών τους θα επωφεληθεί σε σημαντικό βαθμό.


Σύνδεσμοι

http://www.mapyourmeal.org
http://www.futureworlds.eu/wiki/Map_Your_Meal