Act Beyond Borders

Ιστοσελίδα: http://www.actbeyondborders.net/


Το πρόγραμμα 'Civil Society Act Beyond Borders' συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EIDHR και υλοποιείται σε συνεργασία με τους Palestinian Dialogue Center (PDC) και Association for Progressive Education in Honor of Meir Yaari (YAARI).


Οι σημερινές βίαιες συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινιακών παρατάξεων έχουν διαρκέσει για περισσότερο από μισό αιώνα. Οι συγκρούσεις αυτές υφίστανται τόσο στο πολιτικό όσο και το κοινωνικό επίπεδο και αυτό διότι έχουν σημειωθεί επανειλημμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις δύο κοινότητες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα δημιουργήσει ένα κλίμα δυσπιστίας, μίσους και δαιμονοποίησης. Η πολιτική αστάθεια που επικρατεί τόσο εντός όσο και μεταξύ των δύο κοινοτήτων προκαλεί περαιτέρω πόλωση ανάμεσα στην Ισραηλινή και την Παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών. Μολονότι η σύγκρουση αυτή είναι βαθιά ριζωμένη στον ψυχισμό των πολιτών, αρκετοί οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) διατηρούν την ελπίδα για ειρηνική συνύπαρξη και αυξημένο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενώ με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις επιχειρήθηκε να βρεθεί μία λύση στο πρόβλημα, ειδικότερα μετά την πιο πρόσφατη έξαρση βίας, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για ισχυρή στήριξη της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών προκειμένου να καταφέρει να υπερασπιστεί τη θετική αλλαγή στο επίπεδο της κοινωνίας γύρω από θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συνεργασία και την ενσωμάτωση στη δημοκρατική εκπροσώπηση και τα οποία θα διαμορφώσουν πολιτικές ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο καθώς επίσης και κλίμα προθυμίας και ετοιμότητας για την αποδοχή των κοινοτήτων μεταξύ τους. Ήρθε η στιγμή να στηριχθούν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην προσπάθεια που καταβάλλουν να ενδυναμώσουν τις εσωτερικές τους ικανότητες και να συνεχίσουν τον διάλογο. Ειδικοί από την περιοχή ή με ειδίκευση στα ζητήματα της περιοχής αυτής έχουν ξεκινήσει να στρέφονται στην κοινωνία των πολιτών ως μία νέα κατεύθυνση επίλυσης του μακροχρόνιου προβλήματος. Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί μία πιθανή απάντηση στο ερώτημα του πώς η κοινωνία και το κράτος μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και παράλληλα να ενισχύει το ένα το άλλο με τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται και να συντηρείται το δημοκρατικό σύστημα. Οι ΟΚΠ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα εκδημοκρατισμού, συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς επίσης και στην κινητοποίηση των πολιτών προκειμένου να υπερασπιστούν τα δικαιώματα αυτά όπως επίσης και να βοηθήσουν ως προς την αύξηση της υποστήριξης για τα θέματα που τους αφορούν από τους πολιτικούς αρχηγούς τους. Η Παλαιστινιακή και Ισραηλινή πολιτεία των πολιτών θα μπορούσε να αξιοποιήσει την εμπειρία των Ευρωπαϊκών κοινωνικών οργανώσεων και να εφαρμόσει το μοντέλο εκείνο που είχε θετικό αντίκτυπο σε διάφορες κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Θα μπορούσε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο αυτό και στην περίπτωση του Ισραήλ και της Παλαιστίνης με σκοπό την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.


Η Κύπρος έχει βιώσει αρκετές παρόμοιες καταστάσεις κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο νησί. Τα τελευταία χρόνια, οι ΟΚΠ στην Κύπρο έχουν ξεκινήσει να εργάζονται μαζί με ένα συλλογικό τρόπο προκειμένου να κατορθώσουν εκείνα που οι πολιτικοί δεν έχουν ακόμη κατορθώσει, δηλαδή, συνεργασία και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτός είναι και ο λόγος που το FWC προτείνει αυτή τη δράση. Αποτελεί σθεναρή πεποίθηση του οργανισμού ότι εάν μοιραστούμε την κυπριακή εμπειρία με τους συναδέλφους μας στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, θα επιτευχθεί μία πραγματική αλλαγή στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών από κάτω προς τα πάνω. Αξιοποιώντας τις στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί ως οι πλέον αποτελεσματικές κατά τη διάρκεια της περιόδου επίλυσης των συγκρούσεων, και συγκεκριμένα του Δομημένου Διαλόγου και των εργαστηρίων αύξησης των ικανοτήτων για ΟΚΠ, το Future Worlds Center κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει σε αυτά τα επίπεδα στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.


Διαβάστε Περισσότερα

Read More