Youth Activism

Οι δράσεις του προγράμματος στο πλαίσιο του Youth Network framework έχουν στόχο να ενθαρρύνουν και να εμπνεύσουν τους νέους της Κύπρου έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να εξελιχθούν σε ενεργοί, συνειδητοποιημένοι πολίτες μίας ενωμένης και βιώσιμης Κύπρου. Για περισσότερα από δύο χρόνια, το παρόν πρόγραμμα θα υλοποιεί μία άρτια σχεδιασμένη σειρά δραστηριοτήτων με σκοπό να ενδυναμώσει και να στηρίξει τους νέους έτσι ώστε να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία συμφιλίωσης και παράλληλα να ενισχύσει τις κατάλληλες δομές στήριξής τους προκειμένου να εξακολουθήσουν να είναι ενεργοί στο πλαίσιο του νεανικού ακτιβισμού. Το έργο έχει θέσει ως ομάδα στόχο τους νέους, τους ηγέτες νεολαίας και τους δασκάλους. Οι δραστηριότητες του έργου θα περιλαμβάνουν: έρευνα γύρω από τις απόψεις και τις στάσεις της νεολαίας, προβολή των μέσων ενημέρωσης, επικοινωνιακά εργαλεία, καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, φεστιβάλ για διαφορετικές ηλιακές ομάδες, ανταλλαγές επισκέψεων, εργαστήρια για προώθηση του ακτιβισμού, συζητήσεις, βουλή νέων, εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς επίσης και επικοινωνιακή στρατηγική στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης σε ολόκληρο το νησί σχετικά με το ρόλο της νεολαίας στην οικοδόμηση της ειρήνης.


Η σημερινή πολιτική κατάσταση στην Κύπρο καθιστά υψίστης σημασίας το προτεινόμενο σχέδιο, το οποίο προωθεί το νεανικό ακτιβισμό. Οι επικείμενες/αναμενόμενες αποφάσεις σχετικά με την ειρήνη στην Κύπρο θα προκαλέσουν τεράστια πολιτική και κοινωνική αλλαγή και ως εκ τούτου η Κύπρος χρειάζεται ικανούς και ενημερωμένους νέους, ακτιβιστές οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη μετάβαση αυτή. Το προτεινόμενο έργο θα προετοιμάσει ουσιαστικά τους νέους ακτιβιστές για αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια, ορισμένες οργανώσεις νεολαίας έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης δίνοντας σε ένα μεγάλο αριθμό νέων Κύπριων την ευκαιρία να γνωριστούν με νέους από την «άλλη» πλευρά, να συνάψουν καινούργιες φιλίες, να μάθουν τις απόψεις, τις προοπτικές, τους φόβους και τις προσδοκίες που έχει ο καθένας, και τέλος να συμμετάσχουν από κοινού στις δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης. Ωστόσο, ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό νέων ανθρώπων δεν εμπλέκονται αυτή τη στιγμή σε δικοινοτικές δραστηριότητες ή σε πρωτοβουλίες οικοδόμησης της ειρήνης όπως ακριβώς και σε διάφορα σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα γενικότερα. Μολονότι το 76% των Ελληνοκυπρίων και το 69% των Τουρκοκυπρίων υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι νέοι των δύο κοινοτήτων πρέπει να συναντηθούν και να συζητήσουν από κοινού το μέλλον της Κύπρου, εντούτοις λιγότερο από το 87% των Ελληνοκυπρίων και το 90% των Τουρκοκυπρίων δεν έχουν ποτέ συναντηθεί. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι έχει δημιουργηθεί μία γενικότερη θετική εντύπωση όπως αυτή προκύπτει από εκείνους που ήδη είχαν κάποια επαφή με τα άτομα της άλλης κοινότητας, (UNFICYP survey 2007). Υπάρχει μία επιτακτική ανάγκη για τους νέους της Κύπρου να εμπλακούν και να αναλάβουν τη δική τους ευθύνη για ένα ειρηνικό, δίκαιο και βιώσιμο μέλλον για το νησί. Οι οργανώσεις νεολαίας οφείλουν να έρθουν σε επαφή με τους νέους που δεν εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές και να τους προσφέρουν τις ευκαιρίες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να συνεισφέρουν και οι ίδιοι στην αλλαγή και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι οργανώσεις νεολαίας και στις δύο πλευρές της «πράσινης γραμμής» οφείλουν να συνεργαστούν και να ενισχύσουν το δίκτυό τους με σκοπό να διασφαλίσουν μία ολιστική προσέγγιση όσον αφορά στην εμπλοκή των νέων και παράλληλα να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων ανθρώπων.


Διαβάστε Περισσότερα

Read More