Ενδυναμώνοντας το Άσυλο

Το έργο Ενδυναμώνοντας το Άσυλο υλοποιείται από το Μη-Κυβερνητικό οργανισμό Future Worlds Center από το Μάη του 2006 και χρηματοδοτείται από την Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, έχουμε αναλάβει την ευθύνη ενίσχυσης του συστήματος ασύλου στην Κύπρο και παράλληλα παροχής βοήθειας σε αιτητές ασύλου κατά τη διαδικασία εξέτασης ασύλου, αλλά και στους πρόσφυγες που διαμένουν στην Κύπρο υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας. Το έργο παρέχει δωρεάν νομική, κοινωνική και ψυχολογική αρωγή στους αιτητές ασύλου και σε άτομα υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε μία δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία χορήγησης ασύλου καθώς επίσης και ότι μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που έχουν, σύμφωνα πάντοτε με την εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία. Η ομάδα η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα αποτελείται από Νομικούς και Κοινωνικούς Συμβούλους που προσφέρουν εξατομικευμένη στήριξη στους δικαιούχους. Επιπλέον στα πλαίσια του έργου, διεξάγεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες και το άσυλο. Σε γενικές γραμμές, το έργο στοχεύει στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αιτητών ασύλου και των προσφύγων, όπως επίσης και στη στήριξη και ενθάρρυνση της ενσωμάτωσής τους στην κυπριακή κοινωνία.

Παροχή Νομικής Αρωγής
Η ομάδα των Νομικών μας Συμβούλων παρέχει δωρεάν, εμπιστευτική και ανεξάρτητη νομική αρωγή σε αιτητές ασύλου και σε πρόσφυγες. Η διαδικασία αίτησης ασύλου είναι συχνά ψυχοφθόρα για τα άτομα που ξεφεύγουν από συνθήκες ανασφάλειας και αναζητούν προστασία. Η νομική μας ομάδας έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει προκειμένου τα άτομα αυτά αρχικά να νιώσουν βολικά με την όλη διαδικασία και παράλληλα να διασφαλιστεί ότι η αίτησή τους έχει τύχει δίκαιης αντιμετώπισης και εξέτασης. Αυτή τη στιγμή, το έργο «Ενδυναμώνοντας το Άσυλο» είναι το μοναδικό έργο στην Κύπρο το οποίο παρέχει δωρεάν νομικές υπηρεσίες στους αιτητές ασύλου και στους πρόσφυγες. Η νομική μας ομάδα παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που επιδιώκουν πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου ενώπιον της αναθεωρητικής αρχής ασύλου. Το έργο στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε όσο το δυνατό περισσότερους δικαιούχους και δίνει προτεραιότητα στα ευάλωτα άτομα, όπως είναι οι γυναίκες, τα θύματα βασανιστηρίων, τα θύματα σεξουαλικής βίας και τα θύματα βίας με βάση το φύλο. Στην Κύπρο, προσφέρεται κρατική νομική αρωγή μόνο στο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου. Δωρεάν νομική αρωγή ή βοήθεια δεν παρέχεται στους αιτητές ασύλου στα πρώτα στάδια της αίτησης ασύλου ή ενώπιον της αναθεωρητικής αρχής ασύλου. Η δωρεάν νομική εργασία δεν επιτρέπεται από τον περί δικηγόρων νόμο και η πλειοψηφία των αιτητών ασύλου και των προσφύγων δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ιδιώτη δικηγόρο για να τους παράσχει νομικές υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι ΜΚΟ δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον Περί Δικηγόρων νόμο να εμφανιστούν ενώπιον των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Ανωτάτου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις νόμιμες διαδικασίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις του εγχειριδίου μας. Οι υπηρεσίες των νομικών μας συμβούλων είναι απαραίτητες έτσι ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη πρόσβαση των ατόμων στις διαδικασίες ασύλου. Συγκεκριμένα, παρέχουμε βοήθεια στους κρατούμενους αιτητές ασύλου για να κατατεθεί η αίτησή τους για άσυλο και ετοιμάζουμε αιτιολογημένες προσφυγές σε περίπτωση αρνητικής απόφασης σε αίτηση χορήγησης ασύλου. Επίσης, βοηθούμε αιτητές ασύλου να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν αιτήσεις νομικής αρωγής στις περιπτώσεις όπου συστημικά κενά καταλήγουν σε λανθασμένες αποφάσεις για τη χορήγηση ασύλου. Οι πληροφορίες και οι συμβουλές που ανταλλάζονται μεταξύ του οργανισμού μας και των δικαιούχων είναι άκρως εμπιστευτικές. Εάν μας καλέσετε, θα πρέπει να είστε σε θέση να δώσετε απαντήσεις σε λεπτομερείς ερωτήσεις και να μας παράσχετε με έγγραφα που αφορούν στην κατάστασή σας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ιστοσελίδα: http://www.strengtheningasylum.info